Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

(ภาษาไทย) สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์

visibility 5,664
cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200