สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเจตจำนงค์ ร่วมต่อต้านการทุจริต

cloud_download
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาไทย
cloud_download
ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ (EN)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200