สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน

ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2559

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

=========================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2559

==============================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2560

==============================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2560

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

=========================================================

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงินประจำปีงบประมาณ 2561

==============================================================

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2561

==============================================================

รายงานติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

=========================================================  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300