สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลาง


แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงหลังคาโรงพยาบาลสัตว์

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงหลังคาโรงพยาบาลสัตว์
visibility 8,389

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย

แบบ บก.01 งานจ้างปรับปรุงคอกกักสัตว์อันตราย
visibility 8,297

แบบ บก.01 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกัก Night Predator

แบบ บก.01 งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกัก Night Predator
visibility 2,457

แบบ บก.06 ซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม

แบบ บก.06 ซื้อสัตว์ในโครงการจัดหาสัตว์เพิ่มเติม...
visibility 3,869

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230