สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แผน/ผล การจัดซื้อจัดจ้าง  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230