สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของ สพค.
ประกาศ สพค. เรื่องหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
๐  ประกาศ แนวทางการป้องกันการรับสินบนและการกำกับติดตามสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๐  รายงานสรุปการดำเนินการเรื่องร้องการทุจริต สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
๐  แบบรายงานสรุปผลการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2563

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ประจำปี 2562

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ประจำปี 2563  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200