สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สอบราคาจัดจ้างผลิตเอกสารแนะนำศูนย์ประชุมฯและแผ่นพับแนะนำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 6,133

สอบราคาจัดจ้างผลิตเอกสารแนะนำศูนย์ประชุมฯและแผ่นพับแนะนำเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  พร้อมติดตั้ง หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

 

ประกาศ ผลการสอบราคา

คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีการสอบราคา ได้เปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ปรากฏว่า มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา จำนวน 2 ราย

1.บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จำกัด เสนอราคา 320,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป้ายดี เสนอราคา 321,500 บาท

ผลประกาศผู้ได้งาน คือ บริษัท สุเทพการพิมพ์ แอนด์ มีเดีย จำกัด  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230