สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

บก.06 จ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ประจำปี 2565 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)

visibility 10,021

บก.06 จ้างฝึกและแสดงสัตว์ Tiger Show ประจำปี 2565 ระยะเวลา 11 เดือน (พฤศจิกายน 2564 – กันยายน 2565)

cloud_download
เอกสาร


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230