สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (โครงการผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งในสัตว์ป่าที่สำคัญและหายากเพื่อการอนุรักษ์) จำนวน 10 รายการ

visibility 5,857

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230