สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างติดตั้งเชื่อมต่อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมไปยังส่วนควบคุมในพื้นที่สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

visibility 5,754

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230