สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างซ่อมสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3,4

visibility 5,698

จัดจ้างซ่อมสถานีไฟฟ้าย่อยที่ 3,4 ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230