สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

หน่วยงานในสังกัด

1. สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
The Office Plus เลขที่ 55 หมูที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร/โทรสาร.053-270890

2. สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เลขที่ 33 หมูที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230
โทร.053-999000 โทรสาร 053-999099
http://www.chiangmainightsafari.com/

 

There are numerous advantages of writing essays for money. It is quick and straightforward. Just fill essay writter in the order request form and pick your essay writer. After that, you pay. More orders, more discounts. Loyal customers receive bonuses. All this happens in just a few minutes. Earn cash in a flash without having to work for hours on a laptop. The process is also convenient because you can monitor the progress of your document as well as make modifications to the paper as needed.  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230